גיא ודורון לוי

neve zemer

yelena_02

Location – 7,9 Naomi Shemer Street, 32,34,36,38,40 Sasha Argov Street
Housing units – 94 units.
Date of Entry –2016