גיא ודורון לוי

מתחם A- בניינים 17&-10&

    • מיקום : רח'  דוש קריאל גרדוש 1,3.  רח' יפה ירקוני 12,10,8,6,4,2
    • יחידות דיור – 271 יחידות דיור
    • מועד איכלוס – פברואר 17
    • אדריכל הפרויקט: גיל קריבין

פבר' 19 :
דירות במיקום הטוב ביותר באם המושבות 4, 4.5 , 5 חד! ***   רעננה- דירות חדשות להשכרה ישירות מהקבלן! ***   מברכים את הדיירים החדשים שלנו בראש העין! ***