גיא ודורון לוי

2005 – Raanana

rhnana01

  • Raanana 2005.
  • Location – 7 Haharzit Street, 5 Hakeren Street, 21 Halotus Street, 9 Hapaamonim Street, 10,12,  Havard street
  • Housing units – 56 units.
  •  Date of Entry – 2000 to 2002, 2013