גיא ודורון לוי

2005 – Raanana

rhnana01

  • Raanana- 2005 Raanana.
  •  Adresse – Haharatsit 7, Hakeren 5, Halotus 21, Hapaamon 9,  10,12,  Havard.
  • 56 logements.
  • Livraison – 2000-2002, 2013